Predstavitev orkestra|Zgodovina|Uspehi in dosežki|Člani in članice
Gasilski pihalni orkester v letu 2010 obeležuje 90 let neprekinjenega delovanja.
Pri orkestru je iz leta v leto več mladih, ki prihajajo iz celotne krajevne skupnosti, pa tudi drugih krajev občine Brežice. Zadnja leta uspešno sodeluje z drugimi pihalnimi orkestri. Pobraten je z godbo Schlosskapelle Neuhaus - Suha, z Godbo na pihala Šmihel iz Avstrijske Koroške in s Pihalnim orkestrom iz Šentjanža pri Dravogradu. Želja vseh godbenikov in dirigenta je prijetno druženje in kvalitetno igranje. Zavedajo se, da kvaliteta zahteva poleg rednih vaj tudi ustrezno zasedbo inštrumentov. Tako se bodo potrudili, da bodo s prijetnim igranjem k sebi privabili še vrsto novih članov. Orkester trenutno združuje okoli 50 glasbenic in glasbenikov iz Loč in bližnje okolice. Predstavljajo tri generacije različnih posameznikov, ki jim je skupna ljubezen do glasbe. Mlajši svoje znanje izpopolnjujejo v glasbeni šoli, nekaj jih obiskuje srednjo glasbeno šolo in akademijo za glasbo.
Orkester se lahko pohvali z bogatim repertoarjem. Vsako leto organizira dva samostojna koncerta, kjer se predstavi tudi z zahtevnejšim programom. Nepogrešljiv je na različnih prireditvah doma in v tujini. Ob 90. obletnici delovanja so izdali že drugo samostojno zgoščenko ter spomine iz preteklih let zabeležili v bilten KD GPO Loče.
Slovensko| Hrvatski| Engslish
Vstopna stran
KD Gasilski pihalni orkester Loče
e-pošta: info@orkester-loce.si
spletna stran: www.orkester-loce.si
Naslov: Loče 21, 8257 Dobova
GSM Orkestra: 031/445-225
Kontakt: Darja Krošelj
GSM: 031/678-213; mail: darja.kroselj@siol.net
Mažoretna skupina
e-pošta: mazoretke.dobova@gmail.com
spletna stran: www.orkester-loce.si
Naslov: Loče 21, 8257 Dobova
 
Kontakt: Maja Frigelj
GSM: 041/387-537